دفترچه انتخاب رشته

       

دفترچه انتخاب رشته و مطالعه آن مهمترین فرایند برای یک انتخاب رشته اصولی است.

دفترچه انتخاب رشته چیست؟

هر ساله دفترچه انتخاب رشته 1 الی 2 روز پس از اعلام نتایج و کارنامه های کنکور از سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

این دفترچه مهمترین و اصلی ترین اطلاعات لازم برای یک انتخاب رشته اصولی را دارد.

دفترچه انتخاب رشته به 3 قسمت تقسیم می شود:

قسمت اول:معرفی فرایند دقیق انتخاب رشته

قسمت دوم:معرفی کدرشته محل های انتخاب رشته

قسمت سوم:توضیحات شامل آدرس و نحوه دسترسی و … به دانشگاه ها

چه خودتان تصمیم به انجام انتخاب رشته داشته باشید،چه قصد دارید مشاوری برایتان انتخاب رشته کند،قطعا اولین و مهمترین وظیفه شما مطالعه این دفترچه است.

نکته مهم:

دفترچه انتخاب رشته علاوه بر موارد ذکر شده شامل آموزش تحلیل کارنامه کنکور،توضیحات درباره انواع سهمیه ها و انواع دانشگاه ها و … می باشد.

تعداد این دفترچه چندتاست؟

دفترچه انتخاب رشته 1402 شامل 4 دفترچه اصلی و 1 دفترچه پیوست می باشد.

الف-دفترچه انتخاب رشته تجربی 

ب-دفترچه انتخاب رشته ریاضی

ج-دفترچه انتخاب رشته انسانی

د-دفترچه انتخاب رشته هنر و زبان

ه-پیوست دفترچه انتخاب رشته

دانلود دفترچه انتخاب رشته:

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری امروز 28 مرداد 1402 و برای هر رشته جداگانه منتشر شد.

حتما قبل از انجام انتخاب رشته و پر کردن 150 کدرشته،نسبت به مطالعه دقیق این دفترچه اقدام کتید.

در ادامه لینک دانلود دفترچه های انتخاب رشته کنکور 1402 را بارگذاری میکنیم: