Frame 34
  • لطفا شماره همراه خود را به صورت لاتین وارد کنید
  • 0 تومان

یک دوره کامل شامل پردرآمدترین مهارت های کاربردی در بازار شغلی است. هریک از مهارت ها توسط اساتید مجرب و با تجربه تدریس و رفع اشکال می شود. این دوره دارای محتوای تخصصی مقدماتی برای ارتقا استعداد شما در حوزه های موجود است. برای تمرین های بیشتر برای شما تمرینات اضافی قرار خواهد گرفت.

استفاده از این دوره محدودیت سنی ندارد. علاوه بر این تمامی افرادی که دچار سردرگمی نسبت به انتخاب حوزه شغلی و استقلال مالی هستند این پکیج راهنمای مناسبی برای آنهاست.

این بیست مهارت به صورت برگزیده از مهارت های پولساز بازار کاری در ایران توسط تیم مجرب تحقیق انتخاب شده اند. هر کدام به صورت مجزا یا در کنار هم می توانند شما را به درآمد برسانند.

اگر کمی جستجو کنید متوجه می شوید که این مجموع هزینه یادگیری این 20 مهارت بسیار زیاد خواهد شد. اما شما با پرداخت یک هشتم حداقل هزینه می توانید هر بیست مهارت را یاد بگیرید.

  • لطفا شماره همراه خود را به صورت لاتین وارد کنید
  • 0 تومان

فرم ثبت نام اصلی دوره نجات

  • لطفا شماره همراه خود را به صورت لاتین وارد کنید
  • 0 تومان

یک دوره کامل شامل پردرآمدترین مهارت های کاربردی در بازار شغلی است. هریک از مهارت ها توسط اساتید مجرب و با تجربه تدریس و رفع اشکال می شود. این دوره دارای محتوای تخصصی مقدماتی برای ارتقا استعداد شما در حوزه های موجود است. برای تمرین های بیشتر برای شما تمرینات اضافی قرار خواهد گرفت.

استفاده از این دوره محدودیت سنی ندارد. علاوه بر این تمامی افرادی که دچار سردرگمی نسبت به انتخاب حوزه شغلی و استقلال مالی هستند این پکیج راهنمای مناسبی برای آنهاست.

این بیست مهارت به صورت برگزیده از مهارت های پولساز بازار کاری در ایران توسط تیم مجرب تحقیق انتخاب شده اند. هر کدام به صورت مجزا یا در کنار هم می توانند شما را به درآمد برسانند.

اگر کمی جستجو کنید متوجه می شوید که این مجموع هزینه یادگیری این 20 مهارت بسیار زیاد خواهد شد. اما شما با پرداخت یک هشتم حداقل هزینه می توانید هر بیست مهارت را یاد بگیرید.

فرم ثبت نام اصلی دوره نجات

  • لطفا شماره همراه خود را به صورت لاتین وارد کنید
  • 0 تومان