مشاور از الزامات موفقیت نیست ولی داشتن مشاور می تواند مسیر موفقیت فرد را بسیار آسان تر کند.

در صورتی که مطالعه خوبی دارید ولی پیشرفت نمیکنید شما نیاز به مشاور دارید.

تیم ورتا بیشترین تعداد رتبه های برتر را در سال های اخیر داشته است.

بخشی از رتبه های برتر ورتا:

عرفان آق رتبه 2 کنکور

امین دوست احدی رتبه 2 کنکور

آرین آور رتبه 6 کنکور

سارا احمدی رنبه 7 کنکور

عارف شیخ پور رتبه 12 کنکور

سایرا آقچه لی رتبه 16 کنکور

و …

برای رزرو مشاوره با شماره ثابت 02126219161 تماس بگیرید یا نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در فرم سمت راست وارد کنید.